ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم.
دوست گرامی سلام

برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی

هدف از این پایان نامه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 72
حجم 496 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی می باشد.تا كنون نه تنها تعريف واحدي از تكانشگري ارايه نشده است، بلكه حتي مي توان گفت بر پايه هر يك از رويكردهاي روان شناسي نيز تنها يك نوع رفتار تكانشي وجود ندارد. پديده هاي گوناگون بسياري هستند كه با عنوان تكانشگري طبقه بندي شده و به بروز رفتارهاي گوناگون تكانشگرانه انجاميده اند. در حقيقت تكانشگري از شمار زيادي عوامل مستقل تشكيل شده كه با يكديگر جنبه هاي گوناگون رفتار را شكل مي دهند، چرا كه همه رفتارهاي تكانشي يك پايه عصبي-  زيستي مشترك ندارند بلكه سازوكارهاي عصبي – شيميايي بسياري مي توانند بر تكانشگري اثر بگذارند (اوندن، 1999).

 

 

بنابراين تكانشگري داراي يك ساختار چندبعدي است كه شامل ابعادي چون گرايش به زمان حال ، ناتواني در به تأخير انداختن پاداش ، مهار گسيختگي رفتاري، خطرپذيري ، حس جويي ، حساسيت به پاداش ، مستعد بودن به بي حوصلگي ، لذت جويي  و ضعف تصميم گيري  مي باشد.
در هر يك از رفتارهاي تكانشي، نقش برخي از مؤلفه ها، از سايرين پر رنگ تر است؛ براي نمونه حس جويي ويژگي بارز اختلال هايي مانند سوءمصرف مواد مي باشد، در حالي كه برخي ديگر هم چون حساسيت زياد به پاداش ارتباط زيادي با پديده قماربازي بيمارگونه  دارد. جنبه هاي ديگر تكانشگري هم چون تمركز نسبت به زمان حال، لذت جويي، مهارگسيختگي و ضعف قدرت تصميم گيري در هر دو اختلال نقش دارند. از اين رو وجود رويكردهاي گوناگون در تحليل پديده تكانشگري ضروري به نظر مي رسد (پتري،2001).

 

 

 

 

 

1 رويكرد شخصيت شناسانه
دیکمن  (1990) دو نوع تكانشگري را از هم متمايز ساخت: الف) تكانشگري كژكنشي  يا گرايش به انجام عملي با كمترين آينده نگري كه بروز مشكلات را در پي دارد؛ ب) تكانشگري كنشي   يا گرايش به انجام عملي با كمترين آينده نگري، زماني كه همه شرايط بهينه است (اختياري، صفايي و همكاران،1387). براي نمونه در شرايطي روي مي-دهد كه شخص بايد از فرصت ها بهره گيرد و هر گونه تأخير منجر به از دست رفتن شانس مي شود. از اين رو ديكمن همه رفتارهاي تكانشي را بيهوده نمي داند، چرا كه جنبه هاي كاربردي و سودمند اين امر باعث بقا چنين رفتاري در گونه انساني در طي تكامل رفتار شده است.

 

 

 

2. رويكرد اجتماعي
در اين رويكرد تكانشگري به عنوان يك رفتار آموخته شده از محيط، به شمار مي رود. كودك بر اساس تجربيات خود مي-آموزد براي به دست آوردن پاداش، واكنش شتاب زده نشان دهد. از اين رو افراد تكانشگر فرصت ارزيابي پيامدهاي رفتار خود را نخواهند داشت (مولر و همكاران،2001). بر اين اساس تكانشگري مي تواند در پاره اي از اجتماعات، يك رفتار شايسته و سودمند به حساب آيد. 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

1-6تعريف مفهومي و نظری تکانشگری    4

1-7 تعريف عملياتي تکانشگری    4

2-1-2 تکانشگري    6
2-1-2-1 تکانه    8
2-1-2-2 پردازش گزينه ها در تصميم گيري مخاطره آميز    10
2-1-2-2-1 عامل ارزش    11
2-1-2-2-2عامل زمان    11
2-1-2-2-3 عامل احتمالات    12
2-1-2-3رويكردهاي مختلف در تحليل رفتارهاي تكانشي    19
2-1-2-3-1 رويكرد شخصيت شناسانه    20
2-1-2-3-2 رويكرد رفتارگرايانه    25
2-1-2-3-3  رويكرد زيستي    26
2-1-2-3-4رويكرد اجتماعي    29
2-1-2-4 تكانشگري و جنسيت    29
2-1-2-5اختلالهاي مرتبط با تكانشگري    29
2-1-2-6 تعاریف خود نظمدهی    30
2-1-2-7 نظریه های خود نظمدهی    32
2-1-2-7-1 نظریه ی خود نظمدهی بندورا    32
2-1-2-7-2 نظریه ی خود نظمدهی کارور و شییر    33
2-1-2-7-3  نظریه خود تنظمی باتلر و واین    34
2-1-2-7-4 نظریه خودنظمدهی پینتریچ و دیگروت    35
2-1-2-8  پژوهش ها درباره تکانشگری    35
2-2 پیشینه پژوهش    38
2-2-1 پژوهشهای داخلی    38
2-2-2 پژوهش های خارجی    49
2-3 جمع بندی    54
منابع    58
منابع فارسی    58
منابع انگلیسی    67

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

خرید فایل word ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

دریافت فایل pdf ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

دانلود پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

خرید پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

دانلود فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

دریافت نمونه سوال ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

دانلود پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

خرید پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

دانلود مقاله ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

دریافت مقاله ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

خرید فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

دانلود تحقیق ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

خرید مقاله ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

دانلود فایل pdf ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از download

دانلود مقاله ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

خرید پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

دانلود فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

دریافت فایل word ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

خرید نمونه سوال ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

دانلود فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

دریافت فایل word ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

دانلود فایل word ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

خرید فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

دانلود تحقیق ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

دریافت فایل pdf ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

دانلود پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

خرید کارآموزی ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

دانلود فایل pdf ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

دانلود کارآموزی ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از www

دانلود مقاله ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

دریافت پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

دانلود فایل pdf ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

خرید فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

دانلود فایل pdf ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

دریافت کارآموزی ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

دانلود پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

خرید تحقیق ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

دانلود پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

دریافت تحقیق ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

خرید فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

دانلود پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

خرید فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

دانلود نمونه سوال ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

دانلود فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از pdf

دانلود کارآموزی ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دریافت فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دانلود فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

خرید نمونه سوال ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دانلود تحقیق ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دانلود تحقیق ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

خرید فایل word ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دانلود پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دریافت فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دانلود پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دانلود پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دانلود فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دریافت فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دانلود پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دانلود کارآموزی ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از word

دریافت تحقیق ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

دانلود مقاله ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

دانلود فایل pdf ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

خرید تحقیق ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

دانلود پروژه ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

دریافت کارآموزی ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

دانلود فایل word ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

دریافت مقاله ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

دانلود فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

دانلود فایل ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

دریافت فایل pdf ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

خرید کارآموزی ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

دانلود کارآموزی ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

دریافت فایل word ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free

خرید تحقیق ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی از free


مطالب تصادفی

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992)

پژوهنده گرامی سلام ما را پذیرا باشید.
هموطن ایرانی جهت رفتن به صفحه اصلی دانلود فایل با عنوان پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) بر روی دکمه دریافت فایل کلیک نمایید

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992)

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992)، در قالب word  و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

 

توضیح :

 

کاربرد آزمون: برای افراد 14 سال به بالا در کادر بالینی، ارزیابی سیاستهای بهداشتی و بطور کلی ارزیابی حالت سلامت از نظر وضعیت جسمانی و روانی

این پرسشنامه توسط وبر در سال 1992 ساخته شده است. و دارای 36 گویه و 8 مولفه می­ باشد.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

 

تعداد گویه ها :                      36

تعداد مولفه :                        8 مولفه (عملكرد جسمانی، وضعیت سلامت جسمانی، مشكلات هیجانی، انرژی و نشاط، سلامت عاطفی، عملكرد اجتماعی، درد، سلامت عمومی)

روایی و پایایی :                    دارد

نحوه نمره گذاری :                دارد

منبع :                                  دارد

نوع فایل :                            word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                     5


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

خرید فایل word پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

دریافت مقاله پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

خرید فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

خرید مقاله پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از download

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

دانلود فایل word پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

خرید فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از www

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

خرید فایل word پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

دانلود فایل word پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

دریافت مقاله پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) از free


مطالب تصادفی

جزوه حمل و نقل شهری

جزوه حمل و نقل شهری

جزوه حمل و نقل شهری ، کد 0235 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 96
حجم 8674 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


معابر شهری – طبقه بندی

هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

طبقه بندی معابر و درون شهری

راه و خیابان

شریانی

آزاد راه

تندراه

شریانی درجه 1

شریانی درجه 2

معابر جمع کننده

معابر محلی

مسیر اختصاصی

مسیر ویژه اتوبوس

مسیر ویژه دوچرخه

پیاده رو ها

پیاده راع

سرعت حرکت

سرعت مجاز

سرعت طرح

حجم ترافیک

حجم ترافیک روزانه

حجم ترافیک ساعتی

ظرفیت

رمپ

قسمت تداخلی در آزاد راه و بزرگراه

قسمت اصلی معبر

پارکینگ حاشیه ای

قابلیت جابه جایی ترافیک موتوری

گذرگاه عابر پیاده

کنترل تقاطع

سامانه زهکشی باز و بسته

ضوابط طبقه بندی معابر شهری

رده بندی معابر شعری

ضوابط رده بندی عملکردی آزد راه ها

ضوابط هندسی و فیزیکی آزادراه ها

تعداد خطوط

تاسیسات زهکشی و تخلیه آب های سطحی

شیب طولی و عرضی

ض.ابط رده بندی عملکردی تندراه ها

ضوابط عملکردی ،دست رسی و حمل و نقل عمومی تندراه ها

حداقل فاصله تقاطعات

جریان ترافیک

حمل و نقل عمومی

سرعت طرح

ضوابط هندسی و فیزیکی تندراه ها

تعداد خطوط عبوری تندراه ها

ضوابط رده بندی شریانی درجه 1

تقاطع ها

فاصله تقاطع ها چراغدار ازهم

پارکینگ حاشیه ای

خط ویژه اتوبوس

خط ویژه کنار

خط ویژه وسط

مسیر ویژه دوچرخه

ایستگاه های حمل و نقل عمومی

ضوابط هندسی و فیزیکی معابر شریانی درجه یک

عرض معبر

میانه

شیب های عرضی

رهکشی و تخلیه آب های سطحی

ضوابط معابر شریانی درجه 2

ضوابط عملکردی ،دسترسی و حمل و نقل عمومی معابر شریانی درجه 2

عملکرد راه

فاصله تقاطع ها از یکدیگر

ضوابط هندسی و فیزیکی معابر شریانی درجه 2

تعداد خطوط

عرض خط

ضوابط معابر حمع کننده

ضوابط عملکردی ،دسترسی و حمل و نقل عمومی معابر جمع کننده

نقش عملکردی راه

حداکصر سرعت مجاز

مسیر ویژه اتوبوس

ایستگاه های اتوبوس

پارک حاشیه ای

ضوابط استاندارد هندسی و فیزیکی معابر جمع کننده

تعداد خط

تخلیه آب بارش و زهکشی

ضوابط معابر محلی دسترسی

ضوابط عملکردی ،دسترسی و حمل و نقل عمومی معابر محل دسترسی

قابلیت جابجایی یا دسترسی

نوع کاربری اطراف معبر

پارک حاشیه ای

سرعت مجاز تردد دوچرخه

ضوابط فیزیکی و هندسی معابر محلی دسترسی

عرض پیاده رو

عرض معبر

شیب عرضی

تفکیک جهات عبوری از هم

ضوابط معابر اختصاصی

ضوابط معابر ویژه عابر پیاده

ضوابط عملکردی ،دسترسی و حمل و نقل عممی معابر ویژه عابر پیاده

شرایط پارک حاشیه ای

حمل و نقل عمومی

عابرین پیاده

تابلوها

ضوابط فیزیکی و هندسی معابر ویژه عابر پیاده

شیب طولی و عرضی

زهکشی و تخلیه آب های سطحی

 

کلیات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران


مقدمه

فصل اول : کلیات

چالش ها و مسائل حمل و نقل وترافیک در کلان شهرها

سوابق مطالعاتی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

لزوم هماهنگی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک با طرح جامع شهرسازی

وضعیت موجود حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

فصل دوم: چشم انداز ،اهداف و رویکرد محورهای مطالعاتی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرتهران

چشم انداز

اهداف کلی ،راهبرد ها و برنامه های طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

رویکردهای اصلاحی در مدل برنامه ریزی حمل و نقل شهر تهران

فصل سوم : محورهای مطالعاتی بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران (اهداف ، متدولوژی و دست آورد ها)

محورهای مطالعاتی

طرح جامع عابر پیاده

طرح جامع دوچرخه

طرح جامع پارکینگ

طرح جامع تاکسیرانی

طرح جامع قطارشهری

طرح جامع اتوبوس رانی و مینی بوس رانی شهر تهران

طرح جامع پایانه های مسافربری بین شهری

سایر پروژه ها

فصل چهارم : نتایج مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

معرفی پروژه های موثر بر الگوی تقاضای سفر و تعیین سناریو

سناریو استفاده حداکثر از ظرفیت حمل و نقل همگانی

جمع بندی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه حمل و نقل شهری از download

خرید فایل word جزوه حمل و نقل شهری از download

دریافت فایل pdf جزوه حمل و نقل شهری از download

دانلود پروژه جزوه حمل و نقل شهری از download

خرید پروژه جزوه حمل و نقل شهری از download

دانلود فایل جزوه حمل و نقل شهری از download

دریافت نمونه سوال جزوه حمل و نقل شهری از download

دانلود پروژه جزوه حمل و نقل شهری از download

خرید پروژه جزوه حمل و نقل شهری از download

دانلود مقاله جزوه حمل و نقل شهری از download

دریافت مقاله جزوه حمل و نقل شهری از download

خرید فایل جزوه حمل و نقل شهری از download

دانلود تحقیق جزوه حمل و نقل شهری از download

خرید مقاله جزوه حمل و نقل شهری از download

دانلود فایل pdf جزوه حمل و نقل شهری از download

دانلود مقاله جزوه حمل و نقل شهری از www

خرید پروژه جزوه حمل و نقل شهری از www

دانلود فایل جزوه حمل و نقل شهری از www

دریافت فایل word جزوه حمل و نقل شهری از www

خرید نمونه سوال جزوه حمل و نقل شهری از www

دانلود فایل جزوه حمل و نقل شهری از www

دریافت فایل word جزوه حمل و نقل شهری از www

دانلود فایل word جزوه حمل و نقل شهری از www

خرید فایل جزوه حمل و نقل شهری از www

دانلود تحقیق جزوه حمل و نقل شهری از www

دریافت فایل pdf جزوه حمل و نقل شهری از www

دانلود پروژه جزوه حمل و نقل شهری از www

خرید کارآموزی جزوه حمل و نقل شهری از www

دانلود فایل pdf جزوه حمل و نقل شهری از www

دانلود کارآموزی جزوه حمل و نقل شهری از www

دانلود مقاله جزوه حمل و نقل شهری از pdf

دریافت پروژه جزوه حمل و نقل شهری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه حمل و نقل شهری از pdf

خرید فایل جزوه حمل و نقل شهری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه حمل و نقل شهری از pdf

دریافت کارآموزی جزوه حمل و نقل شهری از pdf

دانلود پروژه جزوه حمل و نقل شهری از pdf

خرید تحقیق جزوه حمل و نقل شهری از pdf

دانلود پروژه جزوه حمل و نقل شهری از pdf

دریافت تحقیق جزوه حمل و نقل شهری از pdf

خرید فایل جزوه حمل و نقل شهری از pdf

دانلود پروژه جزوه حمل و نقل شهری از pdf

خرید فایل جزوه حمل و نقل شهری از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه حمل و نقل شهری از pdf

دانلود فایل جزوه حمل و نقل شهری از pdf

دانلود کارآموزی جزوه حمل و نقل شهری از word

دریافت فایل جزوه حمل و نقل شهری از word

دانلود فایل جزوه حمل و نقل شهری از word

خرید نمونه سوال جزوه حمل و نقل شهری از word

دانلود تحقیق جزوه حمل و نقل شهری از word

دانلود تحقیق جزوه حمل و نقل شهری از word

خرید فایل word جزوه حمل و نقل شهری از word

دانلود پروژه جزوه حمل و نقل شهری از word

دریافت فایل جزوه حمل و نقل شهری از word

دانلود پروژه جزوه حمل و نقل شهری از word

دانلود پروژه جزوه حمل و نقل شهری از word

دانلود فایل جزوه حمل و نقل شهری از word

دریافت فایل جزوه حمل و نقل شهری از word

دانلود پروژه جزوه حمل و نقل شهری از word

دانلود کارآموزی جزوه حمل و نقل شهری از word

دریافت تحقیق جزوه حمل و نقل شهری از free

دانلود مقاله جزوه حمل و نقل شهری از free

دانلود فایل pdf جزوه حمل و نقل شهری از free

خرید تحقیق جزوه حمل و نقل شهری از free

دانلود پروژه جزوه حمل و نقل شهری از free

دریافت کارآموزی جزوه حمل و نقل شهری از free

دانلود فایل word جزوه حمل و نقل شهری از free

دریافت مقاله جزوه حمل و نقل شهری از free

دانلود فایل جزوه حمل و نقل شهری از free

دانلود فایل جزوه حمل و نقل شهری از free

دریافت فایل pdf جزوه حمل و نقل شهری از free

خرید کارآموزی جزوه حمل و نقل شهری از free

دانلود کارآموزی جزوه حمل و نقل شهری از free

دریافت فایل word جزوه حمل و نقل شهری از free

خرید تحقیق جزوه حمل و نقل شهری از free


مطالب تصادفی

متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید.

مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید.

بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل آنی فایل است که از این جهت فروشگاه فایل مارکت دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد و پشتیبانی پاسخگو میباشد.جهت مشاهده توضیحات کامل محصول روی دکمه ادامه کلیک کنید

متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت

متره ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت دارای تمای جزییات سازه ای و معماری و خلاصه متره و ریز متره و

مشخصات فایل

تعداد صفحات 60
حجم 17 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

متره ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت دارای تمای جزییات سازه ای و معماری و خلاصه متره و ریز متره و…

 

 

 

 

 

این فایل شامل:


تمامی نقشه های معماری به صورت فایل اتوکد(پلان پیلوت و طبقات،نما،برش،پلان مبلمان،پلان جزییات، سایت پلان و…)

تمامی نقشه های سازه ای به صورت فایل اتوکد(فونداسیون، تیرریزی طبقات ،جزییات اسکلت و….)

فایل خلاصه متره

ریز متره

تمامی نقشه ها هم به صورت فایل اتوکد و هم به صورت فایل عکس می باشد

و….


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

خرید فایل word متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

دریافت فایل pdf متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

دانلود پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

خرید پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

دانلود فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

دریافت نمونه سوال متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

دانلود پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

خرید پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

دانلود مقاله متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

دریافت مقاله متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

خرید فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

دانلود تحقیق متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

خرید مقاله متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

دانلود فایل pdf متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از download

دانلود مقاله متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

خرید پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

دانلود فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

دریافت فایل word متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

خرید نمونه سوال متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

دانلود فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

دریافت فایل word متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

دانلود فایل word متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

خرید فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

دانلود تحقیق متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

دریافت فایل pdf متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

دانلود پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

خرید کارآموزی متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

دانلود فایل pdf متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

دانلود کارآموزی متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از www

دانلود مقاله متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

دریافت پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

دانلود فایل pdf متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

خرید فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

دانلود فایل pdf متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

دریافت کارآموزی متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

دانلود پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

خرید تحقیق متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

دانلود پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

دریافت تحقیق متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

خرید فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

دانلود پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

خرید فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

دانلود نمونه سوال متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

دانلود فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از pdf

دانلود کارآموزی متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دریافت فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دانلود فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

خرید نمونه سوال متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دانلود تحقیق متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دانلود تحقیق متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

خرید فایل word متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دانلود پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دریافت فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دانلود پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دانلود پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دانلود فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دریافت فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دانلود پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دانلود کارآموزی متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از word

دریافت تحقیق متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

دانلود مقاله متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

دانلود فایل pdf متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

خرید تحقیق متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

دانلود پروژه متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

دریافت کارآموزی متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

دانلود فایل word متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

دریافت مقاله متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

دانلود فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

دانلود فایل متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

دریافت فایل pdf متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

خرید کارآموزی متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

دانلود کارآموزی متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

دریافت فایل word متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free

خرید تحقیق متره کامل با جزئیات ساختمان 160 متری سه طبقه روی پیلوت از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی معماری با خاک

پاورپوینت بررسی معماری با خاک

پاورپوینت بررسی معماری با خاک در 95 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt و نمونه موردی های داخلی و خارجی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 95
حجم 11971 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


معماری با خاک

خاک

نحوه ایجاد طاق و گنبد

طاق زنی

طاق تیغه ای یا لاپوش

طاق ضربی یا پر

طاق رومی

رطوبت دشمن یک ساختمان گلی

انواع خانه های گلی

خشت

بلوکهای خاکی فشرده و ماشینی

اقسام خاک

کجا بسازیم

شالوده

سقفهای خاکی

طاق و گنبد

کف برای خانه های گلی

تثبیت کننده های کف

ساخت روستا در ایران

صرفه مندی انرژی در معماری با خاک

دژ مستحکم بولولاه در افغانستان

مقبره گورستان بگوات در واحه مصر

بقایای یک استوپا در چین

از قدیمی ترین بناهای معماری با خاک در آریزونا

مسجد جنه در مالی

تنوع فرم در معماری

سه مناره مسجد جامع سان در مالی

دید هوایی بازار ایران

خانه ای شهری در موپتی در مالی

مزرعه ای با استحکامات_ دره دادس،مغرب

خانه ای معروف به خانه خمپاره ای متعلق به قبیله موسگوم در کامرون

خانه شهری در زندر

پشت بام مسجد روستای ایگولمیم

خانه ی شخصیتی برجسته در سگو در مالی

و…

تنوع کارکردهای خانه های خاکی

مسجد کاوارا در شمال فرکسه_دوگو در ساحل عاج

دروازه شهر تیمیمون در صحرای الجزایر

و..

معماری خاک، معماری جهانی

خانه ی روستایی در نپال

تعدادی خانه روستایی در تنگه ی دره دادس در مراکش

خانه ی شهری در جنه ی مالی

و…

روشهای ساخت با خاک

مجسمه کارگری

معماری با خاک معماری اغنیا و تهی دستان

خانه ی روستایی در اطلس علیا در مراکش

و..

معماری با خاک در شهر سازی

مجتمع مسکونی 5 طبقه صنعا در یمن شمالی

و…

معماری با خاک در ساخت روستاها

خانه ی روستایی مستحکم در منطقه وادی کب در یمن شمالی

و…

آرایه های معماری با خاک

نمای خانه ی سنتی متعلق به قبیله بوزو در مالی

و…

بلند مرتبگی بناهای خاکی

برج باروی کسر ربط الاجار در دره درا مراکش

و…

عظمت بناهای خاکی

آسایش در معماری با خاک

ویلای گلی در نزدیکی تائوس در نیومکزیکو

سنت و تجدد در معماری با خاک


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی معماری با خاک از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی معماری با خاک از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی معماری با خاک از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی معماری با خاک از free


مطالب تصادفی

پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان.
به صفحه دانلود فایل(پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر)خوش آمدید

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر}را دانلود خواهید کرد

پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر

هدف از این پرسشنامه برنامه ریزی ارتقاء کیفیت زندگی در نواحی خرد شهری، مورد پژوهی محلات منطقه 10 شهر تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 10
حجم 212 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

توضیحات کامل

هدف از این پرسشنامه برنامه ریزی ارتقاء کیفیت زندگی در نواحی خرد شهری، مورد پژوهی محلات منطقه 10 شهر تهران می باشد. پرسشنامه ی پژوهش حاضر با 27 سوال 5 گزینه ای لیکرت بر اساس شاخص آلفای کرونباخ می باشد.

 

 

با استفاده از پرسشنامه و به صورت مصاحبه با ساکنان، سنجش کیفیت زندگی ذهنی در محلات منطقه 10 بر حسب میزان رضایتمندی شهروندان انجام می گیرد. کیفیت زندگی ذهنی در سطح هر شاخص و رضایتمندی افراد از هر شاخص با استفاده از آمارهای توصیفی سنجش گردید. روش مقیاس لیکرت، جهت وزن دهی به گزینه های پنج گانه پاسخ به پرسشنامه ها (که شامل گزینه های بسیار راضی، راضی، درحد متوسط، ناراضی و بسیار ناراضی) به کار گرفته شد. 

 

 

 

روش مقیاس لیکرت، جهت وزن دهی به گزینه های پنج گانه پاسخ به پرسشنامه ها (که شامل گزینه های بسیار راضی، راضی، در حد متوسط، ناراضی و بسیار ناراضی) به کار گرفته شد. سپس پاسخ‌های کیفی به رتبه‌های کمّی تبدیل گردید و ارزش عددی برای گزینه‌های آن چنین فرض شد:

 

طیف لیکرت به کار رفته در پژوهش
گزینه ها    کاملا راضی    راضی    در حد متوسط    ناراضی    کاملا ناراضی
ارزش عددی      1             2                3               4               5


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

خرید فایل word پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

دانلود پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

خرید پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

دانلود فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

دانلود پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

خرید پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

دانلود مقاله پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

دریافت مقاله پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

خرید فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

دانلود تحقیق پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

خرید مقاله پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از download

دانلود مقاله پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

خرید پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

دانلود فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

دریافت فایل word پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

دانلود فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

دریافت فایل word پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

دانلود فایل word پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

خرید فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

دانلود تحقیق پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

دانلود پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

خرید کارآموزی پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از www

دانلود مقاله پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

خرید فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

خرید فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

خرید فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

دانلود فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دریافت فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دانلود فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دانلود تحقیق پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دانلود تحقیق پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

خرید فایل word پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دانلود پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دریافت فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دانلود پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دانلود پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دانلود فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دریافت فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دانلود پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از word

دریافت تحقیق پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

دانلود مقاله پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

خرید تحقیق پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

دانلود پروژه پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

دانلود فایل word پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

دریافت مقاله پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

دانلود فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

دانلود فایل پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

خرید کارآموزی پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

دریافت فایل word پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free

خرید تحقیق پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی

دوست فرهیخته سلام.
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی_خوش امدید

امیدوارم بهره کافی را از پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی ببرید

پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی

پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 26
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt
فهرست:


مقدمه
تهویه طبیعی
ویژگیهایی که اقلیم سایت را متاثر می سازد
تعریف نواحی اقلیمی
پرتو خورشیدی
دمای هوا
رطوبت
باد
نیازمندیهای اسایش انسان
آسایش انسان
محیط گرمایی
محیط ساختگی
اصول کلی طراحی شهری
اصول عمده طراحی شهری
پوشش ساختمان واجزاء آن
كارایی كلی پوشش ساختمان
نواحی گرم و خشك
نواحی گرم و مرطوب
طراحی بام – عوامل انتخاب بام
اصول طراحی بام ها درانواع اقلیم ها
طراحی گشودگی
اصول طراحی گشودگی های نورگیری در انواع اقلیم ها
طراحی گشوده تهویه در انواع اقلیم ها
اصول طراحی سرمایش و تهویه ی طبیعی در انواع اقلیم ها
جزئیات
گشودگی های خارجی
منابع و ماُخذ


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان.
سایت محصولات فایل های دانلودی محصولی با عنوان پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی برای موفقیت و پیشرفت تحصیلی شما در کسب علم و دانش فراهم نموده است

پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی

پاورپوینت ملاتهای سیمانی در 13 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشخصات فایل

تعداد صفحات 13
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

پاورپوینت ملاتهای سیمانی در 13 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب:

مقدمه
ملات ماسه سیمان
ملات ماسه بادی و سیمان
ملات باتارد یا حرامزاده


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی ملاتهای سیمانی از free


مطالب تصادفی

جزوه درسی زبان ++C

جزوه درسی زبان ++C

جزوه درسی زبان ++C ، کد 0285 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 170
حجم 61397 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : فلوچارت

تعریف فلوچارت

علائم فلوچارت

علائم شروع و پایان

علامت ورودی

علامت انتساب و جایگزینی

علامت شرطی

علامت چاپ

فصل دوم : آرایه ها

تعریف اندیس

متغیر اندیس دار

ماتریس

روش  BISECTION

فصل سوم : مبانی زبان C++

داده های در زبان C++

متغیر ها

اعلان متغیرها

مقدار دادن به متغیرها

مقدار دادن به ثوابت

عملگرها

عملگرهای محاسباتی

عملگرهای دودویی

تقدم عملگرها

عملگرهای محاسباتی

عملگرهای رابطه ای

عملگرهای منطقی

عملگرهای ترکیبی

عملگرهای متفرقه

عملگر کاما

عملگر پرانتز

ساختار برنامه در در C++

چاپ اطلاعات با COUT

مشاهده نتایج برنامه

خواندن اطلاعات با CIN

پاک کردن صفحه خروجی CLRSCR

انتقال مکان نما در صفحه خروجی

فصل چهارم : ساختار کنترلی

ساختار تکرار

ساختار تصمیم

ساختار تکرار FOR

حلقه های تو در تو با FOR

عملگر کاما و حلقه FOR

ساختار تکرار While

ساختار تصمیم if

ساختار تصمیمElse if

انتقال کنترل غیر شرطی

دستور break

دستور Continue

فصل پنجم : توابع

نوشتن توابع

شیوه بکارگیری تابع در برنامه

متغیرهای محلی و عمومی

توابع بازگشتی

توابع همنام

توابع ریاضی

فصل ششم : آرایه ها

آرایه های یک بعدی(لیست)

آرایه های چند بعدی

تمرینات دوره ای


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه درسی زبان ++C از download

خرید فایل word جزوه درسی زبان ++C از download

دریافت فایل pdf جزوه درسی زبان ++C از download

دانلود پروژه جزوه درسی زبان ++C از download

خرید پروژه جزوه درسی زبان ++C از download

دانلود فایل جزوه درسی زبان ++C از download

دریافت نمونه سوال جزوه درسی زبان ++C از download

دانلود پروژه جزوه درسی زبان ++C از download

خرید پروژه جزوه درسی زبان ++C از download

دانلود مقاله جزوه درسی زبان ++C از download

دریافت مقاله جزوه درسی زبان ++C از download

خرید فایل جزوه درسی زبان ++C از download

دانلود تحقیق جزوه درسی زبان ++C از download

خرید مقاله جزوه درسی زبان ++C از download

دانلود فایل pdf جزوه درسی زبان ++C از download

دانلود مقاله جزوه درسی زبان ++C از www

خرید پروژه جزوه درسی زبان ++C از www

دانلود فایل جزوه درسی زبان ++C از www

دریافت فایل word جزوه درسی زبان ++C از www

خرید نمونه سوال جزوه درسی زبان ++C از www

دانلود فایل جزوه درسی زبان ++C از www

دریافت فایل word جزوه درسی زبان ++C از www

دانلود فایل word جزوه درسی زبان ++C از www

خرید فایل جزوه درسی زبان ++C از www

دانلود تحقیق جزوه درسی زبان ++C از www

دریافت فایل pdf جزوه درسی زبان ++C از www

دانلود پروژه جزوه درسی زبان ++C از www

خرید کارآموزی جزوه درسی زبان ++C از www

دانلود فایل pdf جزوه درسی زبان ++C از www

دانلود کارآموزی جزوه درسی زبان ++C از www

دانلود مقاله جزوه درسی زبان ++C از pdf

دریافت پروژه جزوه درسی زبان ++C از pdf

دانلود فایل pdf جزوه درسی زبان ++C از pdf

خرید فایل جزوه درسی زبان ++C از pdf

دانلود فایل pdf جزوه درسی زبان ++C از pdf

دریافت کارآموزی جزوه درسی زبان ++C از pdf

دانلود پروژه جزوه درسی زبان ++C از pdf

خرید تحقیق جزوه درسی زبان ++C از pdf

دانلود پروژه جزوه درسی زبان ++C از pdf

دریافت تحقیق جزوه درسی زبان ++C از pdf

خرید فایل جزوه درسی زبان ++C از pdf

دانلود پروژه جزوه درسی زبان ++C از pdf

خرید فایل جزوه درسی زبان ++C از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه درسی زبان ++C از pdf

دانلود فایل جزوه درسی زبان ++C از pdf

دانلود کارآموزی جزوه درسی زبان ++C از word

دریافت فایل جزوه درسی زبان ++C از word

دانلود فایل جزوه درسی زبان ++C از word

خرید نمونه سوال جزوه درسی زبان ++C از word

دانلود تحقیق جزوه درسی زبان ++C از word

دانلود تحقیق جزوه درسی زبان ++C از word

خرید فایل word جزوه درسی زبان ++C از word

دانلود پروژه جزوه درسی زبان ++C از word

دریافت فایل جزوه درسی زبان ++C از word

دانلود پروژه جزوه درسی زبان ++C از word

دانلود پروژه جزوه درسی زبان ++C از word

دانلود فایل جزوه درسی زبان ++C از word

دریافت فایل جزوه درسی زبان ++C از word

دانلود پروژه جزوه درسی زبان ++C از word

دانلود کارآموزی جزوه درسی زبان ++C از word

دریافت تحقیق جزوه درسی زبان ++C از free

دانلود مقاله جزوه درسی زبان ++C از free

دانلود فایل pdf جزوه درسی زبان ++C از free

خرید تحقیق جزوه درسی زبان ++C از free

دانلود پروژه جزوه درسی زبان ++C از free

دریافت کارآموزی جزوه درسی زبان ++C از free

دانلود فایل word جزوه درسی زبان ++C از free

دریافت مقاله جزوه درسی زبان ++C از free

دانلود فایل جزوه درسی زبان ++C از free

دانلود فایل جزوه درسی زبان ++C از free

دریافت فایل pdf جزوه درسی زبان ++C از free

خرید کارآموزی جزوه درسی زبان ++C از free

دانلود کارآموزی جزوه درسی زبان ++C از free

دریافت فایل word جزوه درسی زبان ++C از free

خرید تحقیق جزوه درسی زبان ++C از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت تعمیرات سخت افزار

پاورپوینت تعمیرات سخت افزار

پاورپوینت تعمیرات سخت افزار در 34 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 34
حجم 270 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مقدمه

تحقیق علمی

توجیه اقتصادی

برنامه زمانبندی

کروکی ساختمان

تجهیزات خط تولید

چارت سازمانی

محاسبات مالی

شرح وظایف اعضا

محاسبات غیر مالی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

خرید فایل word پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

دانلود پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

خرید پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

دانلود فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

دانلود پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

خرید پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

دانلود مقاله پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

دریافت مقاله پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

خرید فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

دانلود تحقیق پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

خرید مقاله پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از download

دانلود مقاله پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

خرید پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

دانلود فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

دریافت فایل word پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

دانلود فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

دریافت فایل word پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

دانلود فایل word پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

خرید فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

دانلود تحقیق پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

دانلود پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

خرید کارآموزی پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از www

دانلود مقاله پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

خرید فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

خرید فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

خرید فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

دانلود فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دریافت فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دانلود فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دانلود تحقیق پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دانلود تحقیق پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

خرید فایل word پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دانلود پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دریافت فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دانلود پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دانلود پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دانلود فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دریافت فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دانلود پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از word

دریافت تحقیق پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

دانلود مقاله پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

خرید تحقیق پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

دانلود پروژه پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

دانلود فایل word پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

دریافت مقاله پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

دانلود فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

دانلود فایل پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

خرید کارآموزی پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

دریافت فایل word پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free

خرید تحقیق پاورپوینت تعمیرات سخت افزار از free


مطالب تصادفی